Skip to content

| OM OSS

Nejdebergs – Rådgivning med mångårig erfarenhet inom fond & försäkring

Nejdebergs Fond & Försäkring AB är ett anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB.
Tillsammans hjälps vi åt att med kund skapa en trygg och hållbar framtid.

Genom att använda oss av olika typer av värdepapper, rätt skattesituation, rätt försäkringsskydd samt ordning och reda på den juridiska situationen så kommer man som företagare och/eller privatperson kunna ägna mer tid åt annat som känns viktigt i livet.

Att göra det du är bra på!

Rådgivningen för oss innebär ofta att vi hamnar inom ett brett område där ämnen som skatt, juridik, börs och försäkring är områden som vi ständigt kommer i kontakt med och där vi tillsammans med våra uppbyggda relationer kan nå en djup expertis inom alla områden för att det skall bli så rätt och bra som möjligt.

Hos oss så är det just fond och försäkring som vi bedriver en tillståndspliktig rådgivning kring och där fond representerar en mängd olika typer av värdepapper som finns på marknaden. Försäkring är även det en representant för ett flertal olika egenskaper som där det kan gälla antingen hälsa, pension eller rätt skattemiljö för investeringar.

GARANTUM

Som kund hos oss är du en del av något större och tillsammans har vi ett unikt erbjudande inom Wealth Management.
Vi är lokala specialister som är engagerade i att hitta en lösning som passar just dig utifrån dina unika behov. Med kvalificerad rådgivning från oss och Garantums investeringsutbud, investeringsplattform och affärsmodell har vi ett unikt kunderbjudande tillsammans. Vi kan helt enkelt ge dig mer än andra och vinningen för dig som kund är att du får en individanpassad rådgivning på riktigt, lokalt nära dig.

Individanpassad rådgivning
– på riktigt!
Engagemang

Kunskap
Råd utifrån behov

Fintech för rådgivning
Analysverktyg

Avancerade beslutsstöd
Granskningsrobot
Underliggande exponering

Rätt placering vid rätt tillfälle
Marknadsledande Strukturerade produkter
Kvalitetssäkrat fondtorg
Skräddarsydd diskretionär förvaltning
Analys

Enkelt att göra rätt
Tryggt att vara kund
Kvalitetssäkring rådgivning
Kunskap och kompetens

FOND

Fond representerar hos oss alla typer av värdepapper såsom fonder, aktier, ETF:er, strukturerade produkter mm. Rådgivningen sker tillståndspliktigt där vi följer rådande regelverk och all dokumentation kontrolleras av vår regelansvarige. Önskas diskretionär förvaltning så kan det erbjudas. Tillsammans med våra analytiker och egen omvärldsbevakning  så hoppas vi kunna finna de placeringar som har framtiden för sig. Vi för även dialog med olika fondförvaltare där vi får deras syn på marknaden. De råd som ges följs upp löpande. Varje möte är ett samarbete med kund utifrån kundens personliga önskemål där situation och mål beaktas.

FÖRSÄKRING

Med försäkring kan ett flertal olika egenskaper uppnås. Det kan gälla hälsa, pension eller rätt skattemiljö för investeringar.
Försäkringar som innefattar hälsa kan delas in i sjukförsäkring såsom ekonomisk ersättning vid sjukdom och sjukvårdsförsäkring såsom rätten till att även nyttja den privata sjukvården.
Pension omfattar tjänstepension till anställda eller ägare samt direktpension som blir allt vanligare för bolagsägare och som ingår i skatteplanering för framtiden hos fåmansbolag.

Det finns fördelar för aktiebolag att göra investeringar via försäkring för att uppnå en bättre skattemiljö. Det finns givetvis betydligt fler egenskaper som området försäkring kan ge. Låt oss fördjupa oss.

Varmt välkommen!

Karlavägen 5, S–114 24 Stockholm
www.nejdebergs.se

Karlavägen 5
S–114 24 Stockholm
www.nejdebergs.se

Back To Top
.
Karlavägen 5
S–114 24 Stockholm
www.nejdebergs.se